Junta directiva

Presidència

PRESIDENT : JAIRO PEREZ

SECRETÀRI : ANNA VALLUGERA

Àrea esportiva

DIRECTOR ESPORTIU : CRISTINA SAYOS

Àrea econòmica

SERGI FORNES

Vocals

MAURO GOTZON

DAVID SOLER

XAVIER CASTELLÓ